Välkommen till din auktoriserade pianostämmare och tekniker Lars-Inge Albertsson.
Kontakta mig på telefon 0705-33 44 75 eller maila till liatyt@telia.com