Lars-Inge Albertsson heter jag och jobbar som pianostämmare/-tekniker. Jag bor två mil norr om Varberg på en plats som heter Bua men har mitt arbetsområde i hela Halland och uppåt Göteborg.

Jag stämmer pianon och flyglar och utför även komplett mekanikjustering och intonering av både flyglar och pianon. Är medlem i Svenska pianostämmare och teknikerföreningen, där jag avlagt prov 1989 i pianostämning, samt dokumenterade tekniska kunskaper i yrket och därigenom erhållit full auktorisation och har många års erfarenhet.

Jag stämmer enbart på gehör, där jag lyssnar på olika svängningar, som kvinter, kvarter, terser och sexter, m.m.

Då jag även spelar mycket dragspel och har detta som mitt  huvudinstrument, är det förstås naturligt att jag även reparerar och stämmer dragspel.